-----Original Message-----
From: Zakaznik [mailto:zakaznik-cz@peugeot.com] 
Sent: Wednesday, February 15, 2006 2:37 PM
To: Kucera, Tomas
Subject: Odpověď od Peugeot ČR


Vážený pane Kučero, 

odpovídám na Vaši stížnost zaslanou elektronicky dne 14.2. 2006 na adresu
PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. Ve své stížnosti žádáte o přezkoumání
a vysvětlení důvodu zamítnutí Vaší reklamace. 
Předem mi dovolte napsat Vám, že je mi skutečně líto, že máte s vozidlem 
takové problémy a nejste s ním úplně spokojen. 

Dovolte mi sdělit Vám několik informací. 

Při větších mrazech skutečně hraje důležitou roli kvalita tankovaného paliva.
V případě, že palivo obsahuje vodu, pak samozřejmě dojde k zamrznutí paliva v
nádrži a automobil je nepojízdný. Mohu Vám doporučit používat aditivum
Stopogel od firmy Total. S ním byste se mohl vyhnout případným problémům. 
Pokud nepojízdnost vozidla není způsobena nekvalitním palivem, může se jednat
o závadu palivového filtru. Slib jeho bezplatné výměny ze strany koncesionáře 
nemá opodstatnění a oporu ze strany Peugeotu ČR. Vaše vozidlo je již více než 
4 měsíce po záruční době a navíc dle servisní knížky (Sešit údržby - s. 26) 
smluvní záruka nepokrývá údržbu palivového filtru. Jeho výměnu si musí hradit
zákazník sám. 
Z výše uvedených důvodů Vám bohužel nemůžeme Vaši reklamaci uznat a participovat
na výměně palivového filtru. 

Přesto věřím, že se podaří dát Vaše vozidlo do pořádku a v budoucnu s ním budete
opět spokojen. 

S pozdravem 

Linda Maňáková 

Zákaznický servis / Relations clienteles 

PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. 
Na Strži 40 
140 00 Praha 4